Thông tin tuyển sinh

Tin tức - Sự kiện

Tuyển sinh lớp đào tạo làm bánh CJ Hàn Quốc

Hiện tại trường đang tuyển sinh lớp đào tạo làm bánh CJ Hàn Quốc. Trung tâm đào tạo làm bánh duy nhất trên cả nước được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Chính phủ Hàn Quốc và Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc. Với sự phối hợp và hỗ trợ từ tập đoàn CJ Hàn Quốc nhằm đào tạo và phát triển nghề làm bánh tại Nghệ An cũng như tại Việt Nam.

xem chi tiết

Hợp tác quốc tế

Đoàn thanh niên