THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 7 NĂM HỌC 2020-2021

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BGH thông báo tới các phòng, khoa, trung tâm và HSSV toàn trường về việc thay đổi kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Đối với các lớp đào tạo tại trường: – Các khóa: CĐ13; CĐ14 học đến hết ngày 12/6/2021. Nghỉ hè từ 14/6 đến 25/7/2021 (06 tuần). Toàn trường tiếp tục học trở lại từ 26/7/2021;

Khóa CĐ14: Tiếp tục học và kết thúc kỳ 2 vào ngày 28/8/2021 (05 tuần), sau đó: + Các lớp đi thực tập, trải nghiệm thực tế Đợt 1 từ ngày 01/9/2021 đến 28/11/2021 + Các lớp đi thực tập, trải nghiệm thực tế Đợt 2 từ ngày 01/11/2021 đến 29/01/2022; các lớp trước khi đi thực tập đợt 2 sẽ bắt đầu học kỳ 3 từ 30/8/2021 đến 29/10/2021) Kế hoạch chi tiết thực tập, trải nghiệm thực tế từng đợt do Phòng Kế hoạch phối hợp với các khoa bố trí, sắp xếp đảm bảo đến ngày 29/01/2022 tất cả các lớp CĐ14 kết thúc thực tập. Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kế hoạch sẽ được thay đổi. – Khóa CĐ13: Tiếp tục học từ 26/7/2021.

2. Đối với các lớp đào tạo ngoài trường: 2.1. Các lớp TC Nam Đàn, Yên Thành khóa 5: Học các môn nâng cao và thực tập tốt nghiệp tại trường, thời gian 06 tuần từ 09/8/2021 đến 18/9/2021. – Ôn, thi tốt nghiệp từ ngày 20/9 đến 25/9/2021 – Dự kiến tổng kết, trao bằng tốt nghiệp: ngày 09/10/2021 – Những học sinh học liên thông lên Cao đẳng sẽ tiếp tục học từ 11/10/2021

2.2. Các lớp Nam Đàn khóa 6, 7: Bắt đầu học từ ngày 06/9/2021 vào chiều thứ 4 và ngày thứ 7

2.3. Các lớp Yên thành khóa 6, 7: Từ ngày 23/8 đến 27/8: Học cả ngày – Từ ngày 01/9/2021: Học theo lịch như cũ (cả ngày thứ 7)

2.4. Các lớp của trường THPT Hà Huy Tập: – Từ ngày 26/7 đến 20/8/2021: Học các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ 14h. Riêng học sinh lớp 12 của Khóa 1 sẽ học chung 02 môn: Luật; Chính trị với khóa 5 Nam Đàn, Yên Thành (thời gian: các buổi sáng từ 09/8 đến 14/8/2021). – Từ ngày 23/8/2021: Học theo lịch cũ (bắt đầu từ 17h)

2.5. Các lớp của Trường THPT Nội Trú 2: – Từ ngày 13/9/2021: Học theo lịch như cũ

3. Đối với các lớp Liên thông khóa 4: – Tiếp tục học từ 26/7 đến 08/8/2021 – Giáo viên giảng dạy các lớp liên thông đã kết thúc môn học đề nghị cập nhật điểm vào phần mềm và chuyển bản cứng cho Phòng Đào tạo. Các khoa đã kết thúc các môn chuyên môn đề nghị rà soát lần cuối điểm các môn học và lập danh sách học sinh đủ điều kiện đề nghị công nhận tốt nghiệp gửi P. Đào tạo. – Những học sinh liên thông còn thiếu tiết, các khoa tiếp tục bố trí dạy, học từ 26/7/2021 đến khi hết chương trình.

Phòng Đào tạo tổ chức hướng dẫn cho tất cả học sinh liên thông khóa 4 làm Báo cáo tốt nghiệp và một số thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc cấp bằng tốt nghiệp vào 10 giờ sáng thứ 3 ngày 03/8/2021 tại Phòng Nghe nhìn. Các khoa thông báo và tạo điều kiện cho học sinh nghỉ học sớm để có mặt đầy đủ, đúng giờ.

4. Giáo viên toàn trường nghỉ hè từ 14/6 đến 25/7/2021.

5. Các khoa thực hiện Kế hoạch ôn luyện học sinh giỏi quốc gia theo kế hoạch đã báo cáo Sở Lao động – TB và XH

6. Các khoa chuyên môn có đề xuất học môn Toán ứng dụng và các môn qua ban của khoa khác: Phân công giáo viên, phối hợp với Tổ Toán – Thể dục, khoa Cơ bản để xây dựng chương trình khung chi tiết môn Toán ứng dụng và các môn qua ban của từng nghề phù hợp yêu cầu, nội dung công việc từng nghề. Hoàn thiện chương trình khung chi tiết trước ngày 15/8/2021 chuyển Phòng Đào tạo.

Yêu các phòng, khoa, trung tâm, GV, HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này.