Tiền thân là tổ Quản lý học sinh sinh viên, năm 2007 Phòng Công tác HSSV được thành lập. Đến nay sau 11 năm thành lập, Phòng Công tác HSSV đã khẳng định vai trò của mình, đóng góp một phần quan trọng vào sự lớn mạnh và phát triển của nhà trường.

  1. Chức năng nhiệm vụ:
  • Quản lý, tổ chức và phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị liên quan trong nhà trường, chăm lo công tác giáo dục  chính trị tư tưởng trong học sinh.
  • Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào trường, Đề nghị xử lý những trường hợp học sinh không đủ điều kiện và các thủ tục hồ sơ vào trường; Tiến hành làm thẻ học sinh, quản lý hồ sơ học sinh sinh viên.
  • Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức khám sức khoẻ ban đầu cho học sinh mới vào trường, khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học theo quy định tại thông tư liên bộ Y tế – Giáo dục và đào tạo. Tổ chức và phối hợp với phòng Đào tạo, các bộ phận liên quan, thực hiện việc giáo dục định hướng đầu khoá cho HSSV. Phổ biến thời sự, chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh, các nội quy, quy chế, thông tư chỉ thị liên quan đến học sinh, giáo dục truyền thống nhà trường, giáo dục pháp luật thường thức, vấn đề thời sự môi trường dân số.
  • Tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần của học sinh: ăn ở, sinh hoạt, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác của học sinh nội trú trong Ký túc xá và theo dõi quản lý học sinh ngoại trú.
  • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với học sinh về học bổng , miễn giảm học phí và các chế độ khác.
  1. Một số hình ảnh hoạt động

Hình 1: tập thể cán bộ giáo viên của phòng

Hình 2: giải bóng chuyền nội trú

Hình 3: Giải bóng đá HSSV

Hình 4: Câu lạc bộ Gitar- sáo trú

Hình 5: Toàn cảnh KTX

 

  1. Một số thành tích đạt được

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Công tác HSSV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đã được các cấp lãnh đạo tặng khen thưởng:

– Năm 2009: Bằng khen của Bộ trưởng bộ Lao động- Thương binh và xã hội.

– Năm 2011, 2014, 2015: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.