KHOA CƠ BẢN

Trưởng khoa: ThS.GV Lê Văn Hùng

Email: khoacoban.viethan@gmail.com

1. Vai trò, nhiệm vụ của khoa cơ bản Khoa cơ bản tiền thân là các môn chung thuộc Trường KTCN Việt Nam – Hàn Quốc. Đến năm 2007, Nhà trường được công nhân thành trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc khi đó khoa đổi tên thành Khoa cơ bản trực thuộc Trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.h Khoa Cơ bản gồm 03 tổ bộ môn: Toán –Thể dục, Chính trị, Ngoại ngử. Hiện nay có 16 giảng viên,đảm nhận chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho tất cả sinh viên thuộc các loại hình đào tạo của nhà trường. Các môn học khoa học cơ bản đều nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản đồng thời đi sâu vào những kiến thức có liên quan đến các chuyên ngành khoa học kỷ thuật; giúp sinh viên vừa bước vào trường tiếp cận với một số vấn đề về kỷ thuật, góp phần cung cấp kiến thức cơ bản cho các môn chuyên ngành. 2. Cơ cấu tổ chức

*) Giáo vụ khoa:    Trần Thị Tuyết Nhung 3. Các hoạt động khác Hiện nay tất cả các giáo viên trong khoa đều thuộc Công đoàn đào tạo 3 trưc thuộc công đoàn trường. Khoa có 11 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ đào tạo 3. Một đồng chí là UV BCH Đảng ủy phụ trách công tác kiểm tra, một đồng chí là Bí thư chi bộ đào tạo 3, một đồng chí là Phó bi thư đoàn trường, một đồng chí là UV BCH công đoàn trường. Hàng năm khoa tổ chức các hoạt chuyên môn như: viết giáo trình, chỉnh sữa chương trình giảng dạy, họp tổ chuyên môn, tham gia các hội giảng cấp trường,…..Các giáo viên tham gia các hoạt động do công đoàn bộ phận, công đoàn trường, đoàn thanh niên, ban nử công tổ chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ hàng năm như ngày 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập trường 4/12…… Một số hình ảnh hoạt động của khoa:

Tập thể giáo viên chụp ảnh lưu niệm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Kỷ niệm 15 ngày thành lập trường 4/12

Tập thể giáo viên nữ

Đội bóng đá giáo viên nữ chào mừng ngày 8/3

Đội bóng cán bộ giáo viên nữ vô địch

Họp khoa hàng tháng

Lãnh đạo nhà trường và cán bộ giáo viên dự bảo vệ Ts. Thầy Nguyễn Đức Thành

Đội bóng chuyền công đoàn 3 vô định giải bóng chuyền CB, GV toàn trường

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Đào tạo 3