Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quôc “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc phát động và tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn – 2024.

Lế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn – 2024.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn – 2024. Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể phối hợp, tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng và diện tích trồng hiện có.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên trồng cây sau Lễ phát động

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền tới cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng rừng góp phần hoàn thành mục tiêu “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Nâng cao nhận thức cho cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Học sinh, sinh viên trồng cây sau Lễ phát động

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức giảng dạy lồng ghép các chuyên đề tìm hiểu vai trò, tác dụng, giá trị của cây xanh, rừng đối với đời sống con người trong các môn học, hoạt động giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

Một số hình ảnh hoạt động: