Đăng ký tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trung tâm tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp
Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0984.026.526 – 02386 268 810
Email: tuyensinhhoptacdoanhnghiep@gmail.com

 

Đăng ký tuyển sinh