Đánh giá hoạt động 5 ngày tình nguyện trong năm của học sinh sinh viên nhà trường năm học 2020 -2021.

Năm học 2020 – 2021 khép lại trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học ban hành từ đầu năm học và kết quả thực tế triển khai, Đoàn trường đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả chương trình công tác năm học, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể để có những đánh giá hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Theo đó, 100% các chi đoàn trong trường triển khai đánh giá kết quả đoàn viên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm học.

Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được các chi đoàn thực hiện ngay từ đầu năm. Thông qua ban hành hướng dẫn cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, ĐVTN có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Đoàn các trường đã phân loại hoạt động thành tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 01 ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện trung hạn và hoạt động tình nguyện dài hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà ĐVTN tham gia.

 Sinh viên nhà trường tham gia hỗ trợ thu dọn sau bão năm 2020

Qua thống kê, trong năm học vừa qua, toàn trường có tổng cộng 17.568 trong đố số ngày tình nguyện chủ nhật xanh, làm sạch không gian sống, bảo vệ môi trường  (16875 ngày ), số ngày tham gia hiến máu tình nguyện 276 ngày, số ngày tham gia chiến dịch mùa he xanh: 66 ngày, mùa đông ấm: 350 ngày. Trung bình mỗi học sinh – sinh viên nhà trường đã thực hiện đóng góp hơn 10 ngày tình nguyện/năm.

HSSV nhà trường tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp

Có được kết quả trên trong điều kiện dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp là do sự linh hoạt trong các hoạt động, phù hợp với từng thời điểm, từng điều kiện cụ thể. Bên cạnh đó là tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

Cụ thể BCH Đoàn trường đã đảm nhận các khu vực vệ sinh tự quản, trong và trước khuôn viên nhà trường.  giữ gìn không gian sống, học tập và làm việc, mỗi tuần mỗi chi đoàn tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu vực được phân công, cắt hoa tỉa cành… Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu trong giai đoạn Covid 19 diễn biến phức tạp, có các hoạt động tình nguyện hè, mua đông ấm  phù hợp với tình hình như lắp ráp 111 xe đạp cũ trao tặng cho trẻ em vùng khó khăn, sửa chữa hơn 130 máy tính tại các trường THPT trên địa bàn, sản xuất hơn 100 máy sát khuẩn tay tự động cho các đơn vị và phục vụ tại nhà trường, tham gia hỗ trợ, dọn dẹp sau bão….

Tham gia tình nguyện hè 2021

Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh./.