Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam –Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Chính trị Quốc gia đợt 1 năm 2022 cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 và học sinh Trung cấp khóa 21

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam –Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Chính trị Quốc gia đợt 1 năm 2022 cho sinh viên Cao đẳng Khóa 13 và học sinh Trung cấp Khóa 21

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Hôm nay 31 tháng 3 năm 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam –Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Chính trị Quốc gia đợt 1 năm 2022 cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 và học sinh Trung cấp khóa 21 các Khoa: Công nghệ Ô Tô, Điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, Công nghệ Hàn, Điện lạnh, Cắt gọt kim loại, Công nghệ thông tin và Tiếng Hàn Quốc. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhà trường phụ trách tổ chức kỳ thi.

Toàn cảnh kỳ thi tốt nghiệp Chính trị Quốc gia đợt 1 năm 2022

Hiện nay, sinh viên ra trường không chỉ cần có kiến thức chuyên môn vững vàng mà cần phải có những phẩm chất chính trị, đạo đức, kỹ năng và lý tưởng sống cao đẹp. Bộ môn chính trị trang bị thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học, đồng thời bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên.

Để nắm được kết quả học tập của HSSV và là điều kiện đầu ra nên nhà trường tổ chức cho gần 600 học sinh sinh viên đã tham dự kỳ thi Chính chị Quốc gia đợt 1 năm 2022. Mặc dù thời điểm này dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Song công tác chuẩn bị về nhân sự, cơ cở vật chất đảm bảo an toàn phòng chống dịch được Nhà trường thực hiện chu đáo, các phòng thi được bố trí giãn cách, các em học sinh sinh viên được tạo điều kiện tham gia Kỳ thi an toàn Quy chế và khách quan công bằng.

Giám thị kiểm tra giấy tờ của các thi sinh dự thi

Với kiến thức đã được tích lũy trong quá trình học tập tại trường, chúc các em sinh viên Cao đẳng Khóa 13 và các em học sinh Khóa 21 tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Chính trị Quốc gia đợt 1 năm 2022 bình tĩnh, tự tin, an toàn và đạt kết quả cao.

Một số hình ảnh về kỳ thi: