THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CHO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K4 NĂM 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi tốt nghiệp  Chính trị quốc gia cho Cao đẳng liên thông K4 năm  2021

 

         Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên,

– Học sinh, sinh viên cao đẳng LTK4

Căn cứ vào quyết định số 516/QĐ.TVH.ĐT họp ngày 13/08/2021 về việc xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Chính trị quốc gia của hội đồng xét thi tốt nghiệp năm học 2020 – 2021; Nhà trường xin thông báo cho học sinh sinh viên cao đẳng liên thông K4, như sau:

  1. Thời gian và địa điểm thi:

– Thời gian thi: Buổi sáng :    – Từ 07h30 phút ngày 17/08/2021

– Đia điểm thi: Phòng học lý thuyết khu B

  1. Đối với HS

– Nhận đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị quốc gia tại văn phòng khoa mình học hoặc trên Website của trường

– 10h ngày 16/8/2021: Xem danh sách phòng thi và số báo danh môn CTQG tại bảng tin trường và download tại đây: DS B2.7 DS B2.3 DS B1.3 DS B1.2

– Có mặt tại phòng thi đúng 07h15 phút để nghe phổ biến quy chế thi và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác Hs trước giờ thi.

– Lệ phí thi 25000vnđ/hs nộp tại phòng thi.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng Hội đồng thi.

– Các thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc 5K phòng chống Covid, những học sinh sinh viên thuộc vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị sẽ được thi bổ sung đợt sau.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

          – Khoa Cơ bản gửi đề cương ôn tập cho các khoa để Giáo vụ các khoa chuyển cho sinh viên khoa mình.

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tập trung tại phòng B2.3 thi đúng thời gian quy định  để nghe phổ biến qui chế thi.

– Các khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HS có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách và chấm thi:

+ 8h00 ngày 18/08/2021 giáo vụ khoa Cơ bản và  phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách môn chính trị quốc gia

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 8h00 ngày 19/08/2021 đến hết ngày 24/08/2021

– Ngày 25/08/2021: phòng Khảo thí công bố kết quả môn Chính trị quốc gia và trên website và gửi về các khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 25/08 đến hết ngày 04/09/2021.

  1. Đối với các phòng

          – Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , nước sát khuẩn tay cho các phòng thi, vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu B và các điều kiện khác đảm bảo cho học sinh sinh viên tham dự thi.

– Phòng Công tác Học sinh sinh viên bố trí người trực để xác nhận giấy tờ cho các em học sinh sinh viên.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

                                                           Nơi nhận:    Vinh, ngày 16 tháng 08 năm 2021.

P.Hiệu trưởng

–          BGH  (b/c)

–          Các Khoa, phòng

–          Lưu Khảo thí

 

           

 

 

Nguyễn Công Thắng