Thỏa thuận hợp tác trường học và doanh nghiệp nước ngoài

Sáng ngày 09/5/2023, Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (VKITC) và Công ty Korea smart E-Mobility Association (KEMA) đã bàn bạc về nhu cầu hợp tác để triển khai và thúc đẩy hỗ trợ về mặt khoa học công nghệ giữa hai bên đã thực hiện ký MOU những nội dung chính.

– Tham gia nghiên cứu chung và ủy thác phối hợp trường học và doanh nghiệp; cùng nhau hợp tác tích cực vào các dự án ODA.

– Phát triển và tham gia vào các chương trình đào tạo chung như khoá đào tạo bồi dưỡng nhân tài trường học và doanh nghiệp, chương trình thực tập tại doanh nghiệp. Tuyển dụng sinh viên và chia sẻ các thông tin việc làm.

– Chia sẻ thông tin về công nghệ và xu hướng công nghiệp mới nhất thông qua các hội nghị, hội thảo.

– Tất cả các vấn đề hợp tác nhằm phát triển giữa trường học và doanh nghiệp.

Nhà trường đang thực hiện đào tạo theo xu hướng ứng dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo trong lĩnh vực dạy nghề. Thông qua dự án này sẽ được cơ qua Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) là đơn vị trung gian kế nối doanh nghiệp với nhà trường, nhà trường giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp và thực hiện đào tạo nguồn nhân lực hướng tới mở thêm ngành nghề đào tạo kịp với xú thế hiện nay.

BGH và lãnh đạo các phòng, khoa thảo luận bàn bạc với lãnh đạo Công ty Korea smart E-Mobility Association (KEMA)

Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng nhà trường ký MOU với ngài Song, Ji-Yong giám đốc Công ty Korea smart E-Mobility Association (KEMA)

BGH và lãnh đạo các phòng, khoa với lãnh đạo Công ty Korea smart E-Mobility Association (KEMA) chứng kiến lễ ký MOU

Một số hình ảnh đoàn thăm quan nhà trường