TỔ CHỨC THI LẠI CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10, TRUNG CẤP KHÓA 18 NĂM 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi lại chính trị quốc gia cho sinh viên cao đẳng khóa 10(2016-2019), trung cấp khóa 18(2017-2019) năm 2019

         Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên,

– HSSV cao đẳng khóa 10 và trung cấp khóa 18

Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp ngày 20/04/2019; Nhà trường xin thông báo lịch thi lại tốt nghiệp chính trị quốc gia cho sinh viên cao đẳng khóa 10, Trung cấp khóa 18 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm thi:

– Thời gian thi:    –  Từ 7h30 phút ngày 07/06/2019

– Đia điểm thi: Phòng học lý thuyết khu A

  1. Đối với HSSV:

– Ngày 05/06/2019: Xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và TẠI ĐÂY

– Có mặt tại phòng thi đúng 7h30 phút  ngày 07/06/2019 để nghe phổ biến quy chế và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác Hssv trước giờ thi.

– Lệ phí thi lại: 30.000đ/

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng Hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tập trung tại phòng A3.5 đúng thời gian quy định để nghe phổ biến qui chế thi.

– Các khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách các môn:

+ 14h ngày 07/06/2019 giáo vụ khoa Cơ bản và  phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 08h00 ngày 10/06/2019 đến hết ngày 12/06/2019 .

– Ngày 12/06/2019: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 13/06 đến ngày 19/06/2019.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu B và các điều kiện khác đảm bảo cho HSSV tham dự thi.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy từ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.