Category Archives: Thông báo

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Nhà trường thông báo về lịch trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng cấp bằng Danh hiệu kỹ sư  thực hành cho lớp Liên thông dọc khóa 1 và liên thông ngang khóa 2 – đào tạo theo hình thức tích lũy mô đun tín chỉ- Năm 2019 như sau: Thời gian: Từ 8.30h  đến 11h …

TỔ CHỨC THI LẠI CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10, TRUNG CẤP KHÓA 18 NĂM 2019

THÔNG BÁO V/v Tổ chức thi lại chính trị quốc gia cho sinh viên cao đẳng khóa 10(2016-2019), trung cấp khóa 18(2017-2019) năm 2019          Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên, – HSSV cao đẳng khóa 10 và trung cấp khóa 18 Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp ngày 20/04/2019; …

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019 (HỆ TRUNG CẤP)

TỔNG HỌP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019  Trung cấp khóa 18 – Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: Kỹ thuật điện lạnh TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú LT TH 1 TC18.ĐL0001 Đặng Công …

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP  CHUYÊN MÔN NGHỀ NĂM 2019  Cao đẳng khóa 10 – Nghề Hàn Ngày thi 04/05/2019   – Khoa: CN Hàn TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú LT TH 1 CĐ10.H0002 Nguyễn Cảnh Cường 9/2/1998 CĐ H10A 7.3 7.5 2 CĐ10.H0004 Nguyễn Đăng …

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA NĂM 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP VÀ CTQG NĂM 2019 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA NĂM 2019 Hệ Cao đẳng khóa 10 (2016-2019) Ngày thi 20/04/2019 TT Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Lớp Kết quả Ghi chú 1 CĐ10.CĐT0003 …

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10, TRUNG CẤP KHÓA 18 NĂM 2019 VÀ THI KẾT THÚC MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH KỲ 2

Căn cứ vào quyết định số  258 /QĐ.TVH.ĐT họp ngày 26/04/2019 về việc xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của hội đồng xét thi tốt nghiệp năm 2019; Nhà trường xin thông báo cho sinh viên cao đẳng khóa 10(2016-2019), Trung cấp khóa 18(2017-2019) như sau: Thời gian và địa điểm thi: Thi …

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 18 NĂM 2019

THÔNG BÁO V/v Tổ chức thi tốt nghiệp chính trị quốc gia cho sinh viên cao đẳng khóa 10(2016-2019), trung cấp khóa 18(2017-2019) năm 2019            Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên, – HSSV cao đẳng khóa 10 và trung cấp khóa 18 Căn cứ vào quyết định số 210/QĐ.TVH.ĐT họp …

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP VÀ CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỆ TRUNG CẤP NAM ĐÀN 3 NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO V/v Tổ chức thi tốt nghiệp và chính trị quốc gia hệ Trung cấp Nam Đàn 3 (2016-2019) Nghề Điện tử công nghiệp                            Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên, – HSSV trung cấp nghề khóa học 2016-2019 Căn cứ vào …