Category Archives: Lịch thi, kết quả thi

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

CA 1: CÔNG NGHỆ Ô TÔ, TIẾNG HÀN QUỐC B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 bổ sung CĐ TH14 B2.5 bs tiếng hàn 7A HHT B2.5 CA 2: KHOA CNTT, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, TRUNG CẤP ĐL21 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 Hệ trung cấp B2.5 CA 3: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP, CẮT GỌT KIM LOẠI B2.1 …

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CHO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K4 NĂM 2021

THÔNG BÁO V/v Tổ chức thi tốt nghiệp  Chính trị quốc gia cho Cao đẳng liên thông K4 năm  2021            Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên, – Học sinh, sinh viên cao đẳng LTK4 Căn cứ vào quyết định số 516/QĐ.TVH.ĐT họp ngày 13/08/2021 về việc xét đủ điều kiện …