THÔNG BÁO THI KẾT THÚC MÔN HỌC LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO

V/v thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Kính gửi:   Các phòng, khoa, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 – 2018. Đề nghị các phòng, khoa, giáo viên, và học sinh, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Thời gian thi: Ngày thi 16/06/2018 (Thứ 7)

Địa điểm:  Tầng 2, nhà B.

Thời gian: Buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ.

  1. Đối với khoa, giáo viên

– Khoa Công nghệ hàn, Cắt gọt kim loại thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ.

– Các giáo viên có tên trong danh sách coi thi tham gia coi thi đầy đủ, đúng giờ.

+ Buổi chiều: 14 giờ tập trung tại phòng B2-2

– Thời gian nhận và chấm bài thi: từ 8 giờ ngày 18/06/2018 đến 16 giờ ngày 20/06/2018; Khoa nhận bài thi tại phòng khảo thí.

– Ngày 21/06/2018: Khoa gửi kết quả (01 bản in có đầy đủ chữ ký theo mẫu và 01 file gửi tới email: khaothi@vkc.edu.vn) về phòng khảo thí. Bài thi được gửi phòng khảo thí lưu.

– Ngày 22/06/2018: phòng khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về khoa.

  1. Đối với học sinh, sinh viên

– Danh sách môn thi:

+ Khoa Công nghệ hàn : môn LT hàn Mig/Mag ( Danh sách học sinh thi môn Mig/Mag)

+ Khoa Cắt gọt kim loại : môn Đồ gá công nghệ ( Danh sách học sinh thi môn Đồ gá lớp CK10B )

– Lịch phân phòng thi cụ thể được thông báo vào ngày 14/06/2018: HSSV xem lịch thi tại bảng tin trường.

– Có mặt tại phòng thi đúng giờ để làm thủ tục tham dự thi.

+ Buổi chiều: bắt đầu từ 14 giờ .

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng hội đồng thi.

          – Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ sinh viên phải viết cam kết có xác nhận của phòng công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.

  1. Đối với các phòng, khoa, trung tâm:

– Phòng tổ chức hành chính bố trí công tác trông giữ xe, an ninh.

 

          Yêu cầu các phòng, khoa, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.