THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ CĐ KHÓA 9 & TRUNG CẤP 17

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề cho sinh viên Cao đẳng khóa 9 (CN Ô tô, KT máy lạnh & ĐHKK) và Trung cấp khóa 17

 

Kính gửi:  – Các khoa, phòng, giáo viên

– Sinh viên Cao đẳng khóa 9 và trung cấp khóa 17

Căn cứ vào nội dung cuộc họp của Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 ngày 12/06/2018, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề cho sinh viên Cao đẳng khóa 9 (Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí), Trung cấp khóa 17 như sau:

  1. Thời gian thi:

– Thi lý thuyết chuyên môn nghề:

          Buổi sáng, bắt đầu vào 7 giờ 15 phút ngày 16/06/2018.

Địa điểm:  Phòng học lý thuyết khu B.

– Thi thực hành chuyên môn nghề:

     Lịch cụ thể khoa sắp xếp và thông báo đầy đủ cho HSSV.

  1. Đối với sinh viên:

– Ngày 14/06/2018: HSSV xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và download tại đây Danh sách phòng thi.

– Có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 15 phút ngày 16/06/2018 để nghe phổ biến quy chế thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của Phòng Công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại Phòng hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Các khoa thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (Danh sách giáo viên coi thi) tham gia đầy đủ, đúng giờ để nghe phổ biến quy chế thi và phân công phòng coi thi.

+ Buổi sáng: 7 giờ 15 phút ngày 16/06/2018 tập trung tại phòng B2-2

 (Lưu ý: Giáo viên đi coi thi nhớ mang theo thẻ giáo viên)

– Thời gian cắt phách:

+ Khoa Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK, Cắt gọt kim loại, Công nghệ hàn, Điện công nghiệp cử đại diện có mặt tại phòng Khảo thí lúc 8 giờ sáng ngày 18/06/2018 để phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian nhận bài và chấm bài thi: từ 9 giờ sáng ngày 18/06/2018 đến trước 15:00 ngày 20/06/2018. Nhận và chấm bài thi tại phòng Khảo thí.

– Ngày 21/06/2018: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các Khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 21/06/2018 đến ngày 28/06/2018.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức Hành chính bố trí kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh và vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu nhà B.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy tờ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.