Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ IV Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2023, thực hiện công văn số 1397-CV/Th.U ngày 05/04/2023 của Thành ủy Vinh về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ những nội dung chính:  Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác tuyển sinh, công tác đào tạo và quản lý quá trình đào tạo- hợp tác quốc tế, lãnh đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, lãnh đạo công tác kế hoạch – tài chính- cơ sở vật chất, lãnh đạo công tác học sinh, sinh viên- học viên; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ; Lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể; Lãnh đạo thực hiện công tác an ninh, quốc phòng. Mục đích đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu nữa nhiệm kỳ vừa qua xem những chỉ tiêu nào đã đạt được cần phát huy thêm và nững chỉ tiêu nào chưa đạt do nguyên nhân gì, từ đó có các bài học kinh nghiệm, biên pháp khắc phục, đưa ra phương hướng để cuối nhiệm kỳ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thành phần tham dự gồm đại diện các Ban của thành ủy. Ban chấp hành đảng bộ; Ban chấp hành các chi bộ; Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm,  Bí thư Đoàn thanh niên. Trong buổi sơ kết có nhiều đồng chí đảng viên là cán bộ chủ chốt tích cự đóng góp ý kiến đưa ra những biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu chưa đạt trong nữa nhiệm kỳ vừa qua. Đ/C Nguyễn Mạnh Hùng-Bí thư chi bộ đào tạo 3 phát biểu tham mưu quyết sách về công tác tuyển sinh và lưu lượng Học sinh, sinh viên trong nhà trường. Đ/C Nguyễn Ánh Đoan –  Chủ tịch công đoàn trường, tham mưu công tác Tôn vinh  tập thể và cá nhân điển hình học tập làm theo Bác. Đ/C Trương Văn Hùng – Bí thư đoàn trường tham mưu công tác phát triển đảng trong Học sinh, sinh viên. Đ/C Nguyễn Minh Tuấn – P.Bí thư chi bộ văn phòng tham mưu công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng về quy hoạch. Đ/C Đậu chí Dũng – Phụ trách phòng đào tạo tham mưu nâng cao chất lượng trong các cuộc thi của giáo viên, học sinh , sinh viên. Nhiều ý kiến đóng góp khác cùng tham mưu sôi nổi trong Hội nghị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/C Hồ Văn Đàm- Bí thư đảng bộ thông qua báo cáo

Một số hình ảnh trong Hội nghị