Category Archives: Đảng bộ trường

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ IV Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2023, thực hiện công văn số 1397-CV/Th.U ngày 05/04/2023 của Thành ủy Vinh về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc báo cáo sơ …

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2020-2025

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới của Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc là xây dựng trường phát triển toàn diện, đứng trong tốp trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ …

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Từ ngày 18/5 đến 20/5/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội các chi bộ đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 và đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, …