QUY TRÌNH SỬA CHỮA TÀI SẢN THIẾT BỊ

Quy định cách thức kiểm soát nhằm duy trì khả năng hoạt động bình thường, ngăn ngừa sự cố hư hỏng và nâng cao tuổi thọ của tài sản, thiết bị.

Khắc phục những sự cố hư hỏng, phục hồi tình trạng hoạt động bình thường của máy móc, thiết bị để đáp ứng đủ nguồn lực cần thiết phục vụ giảng dạy.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT:

  2. Định nghĩa:

Bảo trì(bão dưỡng): Là hoạt động nhằm ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra; bao gồm cả việc kiểm tra định kỳ chức năng máy, chăm sóc, vệ sinh, thay dầu,..cho máy móc thiết bị.

Sữa chữa: là hoạt động nhằm phục hồi, bổ sung các chức năng của máy móc, thiết bị khi có bất kỳ sự cố hư hỏng nào hoặc yêu cầu thay thế, nâng cấp.

  1. Từ viết tắt:

XD:

Xây dựng

QĐ/CĐ:

Quyết định/Chỉ định

TSTB:

Tài sản thiết bị

 

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 3)

  1. ĐẶC TẢ (Xem trang 4 – 5)

CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Thông báo

BM/QT.03/VH-P.KH/03/01

2

Đề xuất sửa chữa,báo hỏng

BM/QT.03/VH-P.KH/03/02

3

Bảng tổng hợp đề xuất

BM/QT.03/VH-P.KH/03/03

4

Kế hoạch sửa chữa

BM/QT.03/VH-P.KH/03/04

5

Biên bản bàn giao nhiệm thu đưa vào sử dụng

BM/QT.03/VH-P.KH/03/05

6

Báo cáo đánh giá

BM/QT.03/VH-P.KH/03/06

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH SỬA CHỮA TÀI SẢN, THIẾT BỊ

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Xác định yêu cầu

Xác định căn cứ, yêu cầu sửa chữa TSTB định kỳ và đột xuất

Ban giám hiệu

Các khoa, phòng

Xác định được yêu cầu của việc SCTB

BM/QT.03/VH-P.KH/03/01

2

Đề xuất

Đề xuất sửa chữa TSTB đột xuất và định kỳ

Các khoa, phòng

P.KH, P.Tài vụ

Đề xuất sửa chữa TSTB đột xuất và định kỳ

BM/QT.03/VH-P.KH/03/02

3

Khảo sát

Khảo sát đánh giá TSTB đề xuất sửa chữa

P.KH, P.Tài vụ

Các khoa, phòng

Khảo sát đánh giá được TSTB đề xuất sửa chữa

BM/QT.03/VH-P.KH/03/03

4

Tổng hợp

Tổng hợp TSTB đề xuất sửa chữa

P.KH, P.Tài vụ

Tổng hợp được TSTB đề xuất sửa chữa

5

XD kế hoạch

XD kế hoạch sửa chữa TSTB

P.Kế hoạch

XD được kế hoạch sửa chữa TSTB

6

Duyệt

Duyệt kế hoạch sửa chữa TSTB

Ban giám hiệu

Kế hoạch sửa chữa TSTB được duyệt

BM/QT.03/VH-P.KH/03/04

7

QĐ/CĐ Đơn vị thực hiện

QĐ/Chỉ định các đơn vị thực hiện sửa chữa TSTB

Ban giám hiệu

Các khoa, phòng

QĐ/Chỉ định được các đơn vị thực hiện sửa chữa TSTB

8

Thực hiện sửa chữa

Thực hiện sửa chữa TSTB

Đơn vị, Cá nhân

P.Kế hoạch, các đơn vị

Thực hiện sửa chữa TSTB

9

Bàn giao, nghiệm thu

TSTB được Bàn giao nghiệm thu để đưa vào sử dụng

P.KH, P.Tài vụ

Các khoa, phòng

TSTB được bàn giao nghiệm thu

BM/QT.03/VH-P.KH/03/05

10

Báo cáo

Báo cáo kết quả sửa chữa TSTB

Các khoa, phòng

P.KH, P.Tài vụ

XD được báo cáo kết quả sửa chữa

BM/QT.03/VH-P.KH/03/06

11

Đánh giá

Nếu TSTB còn sử dụng được thì tiến hành các thủ tục TT và lưu hồ sơ.

Nếu TSTB không còn sử dụng thì sẽ tiến hành thanh lý

Ban giám hiệu

P.KH, P.Tài vụ

 Đánh giá được quá trình sửa chữa TSTB

12

Thực hiện thủ tục liên quan

Làm các thủ tục liên quan đến công tác sửa chữa như: Thanh toán, cập nhật thông tin TSTB được sửa chữa

P.KH, P.Tài vụ

Các đơn vị

Thực hiện được các thủ tục liên quan đến công tác sửa chữa như: Thanh toán, cập nhật thông tin TSTB được sửa chữa…

13

Kết thúc/Lưu hồ sơ

Kết thúc quy trình sửa chữa TSTB/Lưu hồ sơ

P.KH, P.Tài vụ