QUY TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN

 

I.

Mẫu số 5

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

·        Nhằm giúp cán bộ thư viện quản lý tốt công việc, phục vụ tốt hơn nhu cầu độc giả, tiết kiện thời gian, công sức.

·        Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị, cá nhân trong Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

II.          ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Địnhnghĩa:

  2. Từ viết tắt:

PĐT

Phòng Đào tạo

CBGV

Cán bộ giáo viên

HSSV

Học sinh sinh viên

CBTV

Cán bộ thư viện

III.        LƯU ĐỒ         (Xem trang 4)

IV.        ĐẶC TẢ         (Xem trang 5 – 11)

V.          CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Thẻ thư viện

BM/QT.43/VH-P.ĐT/16/01

2

Phiếu yêu cầu

BM/QT.43/VH-P.ĐT/16/02

3

Danh sách độc giả mượn tài liệu (tại chỗ)

BM/QT.43/VH-P.ĐT/16/03

4

Danh sách độc giả mượn tài liệu (về nhà)

BM/QT.43/VH-P.ĐT/16/04

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Trình thẻ thư viện

CBGV, HSSV (Độc giả) được cấp thẻ thư viện sau khi hoàn tất các thủ tục làm thẻ. Độc giả khi có nhu cầu sử dụng tài liệu trình thẻ thư viện cho cán bộ thư viện

CBGV, HSSV

CBTV

Trình thẻ thư viện

BM01

2

Tiếp nhận thẻ thư viện

CBTV tiếp nhận thẻ thư viện

CBTV

Thẻ thư viện của CBGV, HSSV được tiếp nhận

3

Kiểm tra

CBTV kiểm tra thông tin, tính xác thực của thẻ thư viện của  độc giả nếu không chính xác đề nghị độc giả kiểm tra lại

CBTV

CBGV, HSSV

Thẻ thư viện của CBGV, HSSV được kiểm tra

4

Tra mã tài liệu

Sau khi CBTV đã kiểm tra thẻ thư viện sẽ thông báo cho độc giả để tiến hành tra mã tài liệu cần mượn

CBGV, HSSV

CBTV

Tra được mã  tài liệu

5

Phát phiếu yêu cầu

CBTV phát phiếu yêu cầu cho độc giả

CBTV

CBGV, HSSV

Phiếu yêu cầu được phát

BM02

6

Điền thông tin vào phiếu yêu cầu

Độc giả điền đầy đủ các thông tin vào phiếu yêu cầu

CBGV, HSSV

CBTV

Phiếu yêu cầu được điền các thông tin cần thiết

7

Tổng hợp phiếu yêu cầu

CBTV tổng hợp phiếu yêu cầu để tiền hành lấy tài liệu

CBTV

Tổng hợp phiếu yêu cầu

8

Nhập thông tin vào máy tính

CBTV nhập các thông tin vào máy tính (độc giả, tài liệu,…)

CBTV

CBGV, HSSV

Dữ liệu mượn tài liệu được cập nhật vào máy tính

BM03

BM04

9

Tìm kiếm tài liệu

CBTV tìm kiếm và lấy tài liệu trong kho

CBTV

CBGV, HSSV

Tài liệu được tìm thấy

10

Nhận tài liệu

Độc giả nhận tài liệu từ CBTV

CBTV

CBGV, HSSV

Tài liệu được giao cho độc giả

11

Kiểm tra

Độc giả kiểm tra tài liệu (các thông tin trong phiếu yêu cầu, tình trang tài liêu,…), nếu chưa đúng đề nghị CBTV kiểm tra và chuyển đúng tài liệu.

CBGV, HSSV

CBTV

Tài liệu được kiểm tra

12

Sử dụng tài liệu

Độc giả có thể sử dụng tại chỗ (phòng đọc) hoặc có thể mượn về nhà. Trường hợp mượn về nhà phải đăng ký và làm theo hướng dẫn của CBTV (cam kết, thời gian, đặt tiền thế chân tương đương giá trì tài liệu – nếu có)

CBGV, HSSV

CBTV

Sử dụng tài liệu

13

Nhận tài liệu

Độc giả trả tài liệu sau khi đã sử dụng; CBTV nhận tài liệu

CBTV

CBGV, HSSV

Độc giả làm thủ tục trả tài liệu

14

Kiểm tra

CBTV kiểm tra tài liệu, nhận tài liệu và cập nhật vào máy tính, nếu tài liệu có hư hỏng, không đúng với tài liệu đã mượn thì yêu cầu độc giả kiểm tra và trả lại đúng tài liệu như đã nhận. Trường hợp hưu hỏng, rách nát nhiều tùy vào thực tế để thỏa thuận mức đề bù.

CBTV

CBGV, HSSV

Tài liệu được kiểm tra và nhận trả

15

Nhận thẻ thư viện

Sau khi CBTV nhận tài liệu sẽ trả lại thẻ thư viện cho độc giả

CBGV, HSSV

CBTV

Thẻ thư viện được trả

16

Tổng hợp

CBTV báo cáo tổng hợp số lượng độc giả đến mượn, trả tài liệu ở thư viện

CBTV

Báo cáo tổng hợp số lượng độc giả đến mượn, trả tài liệu ở thư viện

17

Lưu trữ

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

CBTV

Hồ sơ được lưu trữ