QUY TRÌNH KIỂM KÊ TÀI SẢN THIẾT BỊ

Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình này nhằm mục đích quy định trình tự công tác kiểm kê tài sản hằng năm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động trong Nhà trường.

Kiểm soát hiệu quả sử dụng các loại tài sản đang hoạt động tại các đơn vị, phục vụ tốt cho công tác.

Quản lý tài sản sử dụng chặt chẽ, tránh thất thoát, chính xác về số liệu và chủng loại tài sản

Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

  1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

  2. Định nghĩa:

–    Tài sản cố định càng đặc biệt quan trọng hơn đối với các tổ chức hành chính, hành chính sự nghiệp, tổ chức sự nghiệp cũng như hội, đoàn thể mua sắm tài sản từ nguồn tiền do ngân sách cấp do được quản lý bằng một loạt các văn bản quản lý như Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước và hệ thống văn bản hướng dẫn để quản lý việc sử dụng tài sản công một cách hiệu quả nhất.

–   Việc kiểm kê tài sản cố định hàng năm nhằm báo cáo cho người quản lý biết được số lượng tài sản hiện có, tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng của từng tài sản để đưa ra những quyết định như sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển hay thay thế tài sản phù hợp với năng lực tài chính, chính sách đầu tư của doanh nghiệp hay chính sách quản lý tài sản Nhà nước hiện hành.

  1. Từ viết tắt:

XD:

Xây dựng

TH:

Tổng hợp

SCTS:

Sửa chữa tài sản

TLTS:

Thanh lý tài sản

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 4)

  1. ĐẶC TẢ (Xem trang 5)

 

 

CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

Stt

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

1

Kế hoạch kiểm kê

BM/QT.04/VH-P.KH/04/01

2

Biên bản Kiểm kê

BM/QT.04/VH-P.KH/04/02

3

Báo cáo đánh giá

BM/QT.04/VH-P.KH/04/03

 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH KIỂM KÊ TÀI SẢN, THIẾT BỊ

Stt

Tên bước công việc

Đặc tả

Bộ phận/đơn vị thực hiện

Bộ phận/ĐV phối hợp

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1

Xác định yêu cầu

Xác định căn cứ, yêu cầu của kiểm kê tài sản hàng năm

P. kế hoạch,

P. tài vụ

Xác định được căn cứ, yêu cầu của kiểm kê tài sản hàng năm

 1 ngày

2

XD kế hoạch

XD kế hoạch kiểm kê tài sản thiết bị

P. kế hoạch,

P. tài vụ

XD được kế hoạch kiểm kê tài sản thiết bị

1 ngày

BM/QT.04/VH-P.KH/04/01

3

Duyệt

Phê duyệt của lãnh đạo trường về nội dung kế hoạch

Ban giám hiệu

Kế hoạch kiểm kê tài sản thiết bị được phê duyệt

 1 ngày

4

Tổ chức thực hiện

Hội đồng kiểm kê và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm kê

Hội đồng kiểm kê

Các đơn vị liên quan

Thực hiện kiểm kê

1 tuần

5

TH báo cáo

HĐ tổng hợp Báo cáo quá trình kiểm kê

Hội đồng kiểm kê

Các đơn vị liên quan

XD đươch báo cáo quá trình kiểm kê

2 ngày

BM/QT.04/VH-P.KH/04/02

6

Đánh giá

Lãnh đạo đánh giá tình hình kiểm kê TSTB và đưa ra quyết định TSTB nào để sửa chữa, TSTB nào thanh lý

Ban giám hiệu

P. kế hoạch,

P. tài vụ

Đánh giá được quá trình thực hiện kiểm kê

1 ngày

BM/QT.04/VH-P.KH/04/03

7

Lưu hồ sơ

Kết thúc quá trình kiểm kê/Lưu hồ sơ

P. kế hoạch,

P. tài vụ