Author Archives: shinbeatlas

Tuyển dụng lao động công ty Formosa hà tĩnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY FORMOSA HÀ TĨNH Thực hiện hợp tác giữa nhà trường với Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh ( FHS), công ty FHS tuyển dụng 170 chỉ tiêu  là học sinh CĐ khóa 9, TC 17 và học sinh đã tốt nghiệp tại …

Thông báo thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thông báo thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 Thực hiện kế hoạch thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Đề nghị các Phòng, Khoa, giáo viên, HSSV thực hiện các nhiệm vụ …