Thông báo thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thông báo thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Đề nghị các Phòng, Khoa, giáo viên, HSSV thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thời gian thi: Ngày thi 24/06/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Tầng 1 (phòng A 1-1, A 1-2) khu phòng học lý thuyết nhà A.

Thời gian: Buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ (Ca 1), 15 giờ 10 phút (Ca 2).

2. Đối với Khoa, giáo viên

– Các khoa Công nghệ hàn, Cắt gọt kim loại, Công nghệ thông tin thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ.

– Các giáo viên có tên trong danh sách coi thi tham gia coi thi đầy đủ, đúng giờ.

– Danh sách giáo viên coi thi xem tại đây.

+ Buổi chiều: 14 giờ tập trung tại phòng A 1-2

– Thời gian nhận và chấm bài thi: từ 8 giờ ngày 26/06/2017 đến 16 giờ ngày 27/06/2017; Khoa nhận bài thi tại phòng Khảo thí.

– Ngày 28/06/2017: Khoa gửi kết quả (01 bản in có đầy đủ chữ ký theo mẫu và 01 file gửi tới email: khaothi@vkc.edu.vn) về phòng Khảo thí. Bài thi được gửi phòng Khảo thí lưu.

– Ngày 28/06/2017: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về Khoa.

3. Đối với học sinh – sinh viên

– Danh sách môn thi:

+ Khoa Công nghệ hàn: môn lý thuyết hàn khí

+ Khoa Cắt gọt kim loại : môn đồ gá công nghệ

+ Khoa Công nghệ thông tin : môn cơ sở dữ liệu

– Lịch phân phòng thi cụ thể được thông báo vào ngày 22/06/2017: HSSV xem lịch thi tại bảng tin Trường hoặc download tại đây

– Có mặt tại phòng thi đúng giờ để làm thủ tục tham dự thi.

+ Buổi chiều: 14 giờ (Ca 1), 15 giờ 10 phút (Ca 2).

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng hội đồng thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ sinh viên phải viết cam kết có xác nhận của Phòng Công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.

– Lệ phí thi lại kết thúc môn lý thuyết chuyên ngành: 15.000 đồng (Thu tại phòng thi).

4. Đối với các phòng, khoa, trung tâm:

– Phòng Tổ chức Hành chính bố trí công tác trông giữ xe, an ninh.

 

Yêu cầu các khoa, trung tâm, giáo viên, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.