Thông báo thi kết thúc môn Kỹ thuật nhiệt lạnh

Thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Đề nghị các phòng, khoa, giáo viên, và học sinh, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thời gian thi: Ngày thi 12/08/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Tầng 1, 2 khu phòng học lý thuyết nhà A.

Thời gian: Buổi sáng, ca 1 bắt đầu từ 7h30′, ca 2 bắt đầu từ 8h20′.

2. Đối với khoa, giáo viên

– Khoa Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ.

– Các giáo viên có tên trong danh sách coi thi tham gia coi thi đầy đủ, đúng giờ.( danh sách giáo viên download tại đây )

+ Buổi sáng: 7 giờ 25 phút tập trung tại phòng A 1-2

– Thời gian nhận và chấm bài thi: từ 10 giờ ngày 14/08/2017 đến 16 giờ ngày 15/08/2017; Khoa nhận bài thi tại phòng khảo thí.

– Ngày 17/08/2017: Khoa gửi kết quả (01 bản in có đầy đủ chữ ký theo mẫu và 01 file gửi tới email: khaothi@vkc.edu.vnvề phòng khảo thí. Bài thi được gửi phòng khảo thí lưu.

– Ngày 18/08/2017: phòng khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về khoa.

3. Đối với học sinh, sinh viên

– Danh sách môn thi:

+ Khoa Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: môn Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí 2.

– Lịch phân phòng thi cụ thể được thông báo vào ngày 10/08/2017: HSSV xem lịch thi tại bảng tin trường hoặc download tại đây.

– Có mặt tại phòng thi đúng giờ để làm thủ tục tham dự thi.

+ Buổi sáng:  Ca 1: từ 7 giờ 30 phút.

Ca 2: từ 8 giờ 20 phút. 

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng hội đồng thi.  

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ sinh viên phải viết cam kết có xác nhận của phòng công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.  

4. Đối với các phòng, khoa, trung tâm:

– Phòng tổ chức hành chính bố trí công tác trông giữ xe, an ninh.

Yêu cầu các phòng, khoa, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.