THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Nhà trường thông báo về lịch trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng cấp bằng Danh hiệu kỹ sư  thực hành cho lớp Liên thông dọc khóa 1liên thông ngang khóa 2 – đào tạo theo hình thức tích lũy mô đun tín chỉ- Năm 2019 như sau:

Thời gian: Từ 8.30h  đến 11h ngày 24 tháng 10 năm 2019 ( thứ 5)

              Địa điểm: Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam- Hàn Quốc

              Khi đi nhận bằng, học viên mang theo:

  1. Chứng minh thư nhân dân gốc
  2. 2 ảnh 3×4 ( ghi rõ Họ tên, ngày sinh ở sau ảnh)
  3. Lệ phí nhận bằng 100.000 đồng/ học viên
  4. Những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây, khi đi nhận bằng tốt nghiệp phải bổ sung hồ sơ còn thiếu (Bằng nghề, bằng TN PTTH, bảng điểm phô tô công chứng) theo danh sách sau (HO SO BO SUNG).

– Ngoài thời gian trên, Nhà trường chỉ phát theo lịch: Các buổi sáng Thứ 3,5,6 hàng tuần.

– Đề nghị Trưởng khoa, giáo vụ các khoa thông tin kịp thời đến sinh viên của khoa mình.

 Ghi chú: Những sinh viên nào không bổ sung hồ sơ, sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp. Đề nghị các sinh viên  thực hiện đúng nội dung thông báo này.

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                           TS.Hồ Văn Đàm