NHỮNG SẢN PHẨN TÍCH HỢP KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA CÁC EM SINH VIÊN CAO ĐẢNG KHOA 13 SAU BA NĂM HỌC TẬP

Từ ngày 24/5 đến 2/6/2022 sinh viên của các ngành đào tạo trong trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã bảo vệ thành công các đề tài tốt nghiệp. Các đề tài tốt nghiệp là những sản phẩm tích hợp các kiến thức mà sinh viên đã được học tập trong nhà trường và tại các doanh nghiệp. Trong qua trình làm đề tài các em đã tăng thêm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Đây là những kiến thức rất cần thiết bổ sung thêm cho các em sau khi ra trường tìm kiếm việc làm tại các nhà máy. Các sản phẩm đề tài của sinh viên nhìn chung có giá trị thực thực tiễn cao ứng dụng trong sản xuất, trong phục vụ đào tạo và đều tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến và đặc biệt bắt kịp cuộc cách mạng 4.0, đây là một trong những tiêu chí mà lĩnh vực đào tạo nghề cần phải chủ động thích ứng kịp thời.

Tiến sỹ Hồ Văn Đàm – hiệu trưởng nhà trường đang phát biểu chỉ đạo.

Sinh viên khoa Điện lạnh đang thuyết trình về đề tài Mô hình kho mát

Sinh viên khoa Cơ khí chế tạo thuyết trình về đề tài Máy ép khay, đĩa

Đề tài “ Mô hình phân loại hàng hóa” của khoa Điện công nghiệp

Mô hình “ Máy quán biến áp tự động” của sinh viên khoa điện tử công nghiệp

Sinh viên khoa Công nghệ Ô tô với mô hình “ Hệ thống phanh thủy lực xe Kia Morning”

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ đề tài các khoa: