HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ QUỐC TẾ NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Từ ngày 5/8 đến ngày 17/8/2019 Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc vinh dự được đón tiếp Tổ chức Hữu nghị các trường đại học Seoul (SIFO) trường Cao đẳng Motor Ajou – Hàn Quốc đến trao đổi, chia sẻ công tác đào tạo chuyên môn về lĩnh vực chuyên ngành Công nghệ ô tô đời mới. Ngoài những hoạt động chung như trao đổi, chia sẻ công tác đào tạo chuyên môn về lĩnh vực chuyên ngành với giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ ô tô, đoàn còn có những hoạt động riêng: Đoàn Tổ chức Hữu nghị các trường đại học Seoul (SIFO) thực hiện công tác tình nguyện: Sữa chữa bảo dưỡng cho 100 xe ô tô cho cán bộ giảng viên trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và một số đơn vị liên quan, thay dầu cho 150 xe máy của học sinh, sinh viên nhà trường; Tặng quà cho 100 cháu của Làng trẻ SOS Nghệ An, 100 học sinh khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, 200 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Trù, huyện Nam Đàn đồng thời tổ chức hoạt động giáo dục về an toàn giao thông, khoa học vui cho học sinh tiểu học trong tỉnh Nghệ An; Đoàn Trường Cao đẳng Motor Ajou, Hàn Quốc cùng với sinh viên và giảng viên khoa công nghệ ô tô làm mô hình xe điện ô tô – một hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa; Tổ chức cho sinh viên trao đổi kinh nghiệm sau khi học tại trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục sang trường Ajou học tập để được cấp VISA E7 làm việc tại Hàn Quốc.

Kết thúc chuổi hoạt động, các đoàn còn giao lưu văn hóa, thể thao cùng với sinh viên của trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là một trong những hoạt động hợp tác quốc tế trong năm học của nhà trường với mục tiêu nâng cao công tác chuyên môn đồng thời nâng cao công tác xã hội, kỹ năng mềm cho sinh viên khi tham gia học tập tại trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

 

Một số hình ảnh của các đoàn Hàn Quốc làm việc với lãnh đạo, giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và các cơ sở khác tại tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Tổ chức Hữu nghị các trường đại học Seoul (SIFO) – Hàn Quốc làm việc với lãnh đạo và cán bộ nhà trường.

Các giáo sư và sinh viên trường Cao đẳng Motor Ajou – Hàn Quốc làm việc với lãnh đạo và cán bộ nhà trường

Tổ chức Hữu nghị các trường đại học Seoul (SIFO) – Hàn Quốc hoạt động giao lưu với giảng viên và sinh viên khoa công nghệ ô tô

Sinh viên trao đổi kinh nghiệm sau khi học tại trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục sang trường Ajou học tập để được cấp VISA E7

Các giáo sư và sinh viên trường Cao đẳng Motor Ajou, Hàn Quốc cùng với giảng viên và sinh viên khoa công nghệ ô tô làm mô hình xe điện ô tô.

Tổ chức Hữu nghị các trường đại học Seoul (SIFO) hoạt động bảo dưỡng thay dầu ô tô và xe máy

Tổ chức Hữu nghị các trường đại học Seoul (SIFO) hoạt động tặng quà cho học sinh làng trẻ SOS

Các đoàn tổ chức giao lưu thể thao, văn hóa với đoàn thanh niên nhà trường