THÔNG BÁO: TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG HÀN QUỐC – NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức khai giảng lớp học tiếng Hàn Quốc – Năm học 2018-2019

————————-

Thực hiện công tác tuyển sinh ngành tiếng Hàn Quốc năm học 2018-2019, Nhà trường trân trọng thông báo tới các học sinh đã trúng tuyển và làm thủ tục nhập học, khai giảng và học tập theo thời khóa biểu như sau:

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 12/01/2019 (Thứ 7)

Địa điểm: Tại phòng học Tiếng Hàn Quốc tầng 2 – Khu giảng đường A

Đề nghị các học sinh có mặt đầy đủ và đúng giờ!

(Ghi chú: Sau khi khai giảng sẽ tổ chức học theo thời khóa biểu).

 

   Nghệ An, ngày 04  tháng 01  năm 2019

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)