THÔNG BÁO THI KẾT THÚC MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Đề nghị các phòng, khoa, giáo viên, và học sinh, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Thời gian thi: Ngày thi 19/01/2019 (Thứ 7)

Địa điểm:  Tầng 2, nhà B.

Thời gian: Buổi sáng, ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 15 phút.

Ca 2 bắt đầu từ 8 giờ 20 phút.

  1. Đối với khoa, giáo viên

– Khoa Công nghệ hàn, Điện công nghiệp thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ.

– Cán bộ giáo viên có tên trong danh sách coi thi tham gia coi thi đầy đủ, đúng giờ.

+ Buổi sáng: 7 giờ 15 phút tập trung tại phòng B2-3

– Thời gian nhận và chấm bài thi: từ 8 giờ ngày 21/01/2019 đến 16 giờ ngày 22/01/2019; Khoa nhận bài thi tại phòng khảo thí.

– Ngày 24/01/2019: Khoa gửi kết quả (01 bản in có đầy đủ chữ ký theo mẫu và 01 file gửi tới email: khaothi@vkc.edu.vn) về phòng khảo thí. Bài thi được gửi phòng khảo thí lưu.

– Ngày 25/01/2019: Phòng khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về khoa.

  1. Đối với học sinh, sinh viên

– Danh sách môn thi:

+ Khoa Công nghệ hàn: môn Lý thuyết hàn điện và môn tính toán kết cấu hàn.

+ Khoa Điện công nghiệp: môn mạch điện (thi lại)

– Lịch phân phòng thi cụ thể được thông báo vào ngày 18/01/2019: HSSV xem lịch thi tại bảng tin trường và DS phòng thi

– Có mặt tại phòng thi đúng giờ để làm thủ tục tham dự thi.

+ Buổi sáng: ca 1 bắt đầu từ 7 giờ 15 phút.

Ca 2 bắt đầu từ 8 giờ 20 phút.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng hội đồng thi.

          – Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ sinh viên phải viết cam kết có xác nhận của phòng công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.

  1. Đối với các phòng, khoa, trung tâm:

– Phòng tổ chức hành chính bố trí công tác trông giữ xe, an ninh.

          Yêu cầu các phòng, khoa, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.