THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH LIÊN THÔNG KHÓA 1

THÔNG BÁO

Tập trung học sinh liên thông khóa 1 (đợt 1)

Để chuẩn bị hoàn thiện tất cả các loại hồ sơ, thủ tục để kết thúc khóa học liên thông, chuyển đổi cao đẳng kỹ thuật khóa 1,  Nhà trường thông báo cho tất cả học viên khóa 1  đúng 8 giờ sáng thứ 7 ngày 29/12/2018 có mặt tại Phòng nghe nhìn để làm thủ tục xét và cấp bằng tốt nghiệp. ( Danh sách các lớp Liên thông 2018 Thông báo tập trung xét điều kiện tốt nghiệp – Lớp Liên thông – Năm 2018 )

Những học viên vắng mặt sẽ không được đưa vào danh sách xét điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt 1

Kính đề nghị Trưởng các khoa, giáo vụ khoa thông tin kịp thời đến tất  cả các học viên

Yêu cầu tất cả các học viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

                                                                                  Nghệ An, ngày 25  tháng 12  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       Hồ Văn Đàm