Category Archives: Lịch thi, kết quả thi

THÔNG BÁO THI KẾT THÚC MÔN HỌC LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO V/v thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 Kính gửi:   Các phòng, khoa, giáo viên và học sinh, sinh viên. Thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 – 2018. Đề …

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ CĐ KHÓA 9 & TRUNG CẤP 17

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề cho sinh viên Cao đẳng khóa 9 (CN Ô tô, KT máy lạnh & ĐHKK) và Trung cấp khóa 17   Kính gửi:  – Các khoa, phòng, giáo viên – Sinh viên Cao đẳng khóa 9 và trung cấp khóa 17 Căn …