THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP VÀ CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỆ TRUNG CẤP NAM ĐÀN 3 NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi tốt nghiệp và chính trị quốc gia hệ Trung cấp Nam Đàn 3 (2016-2019) Nghề Điện tử công nghiệp

 

                         Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên,

– HSSV trung cấp nghề khóa học 2016-2019

Căn cứ vào quyết định số 236/QĐ.TVH.ĐT và 237/QĐ-TVH.ĐT họp ngày 12/04/2019 về việc xét đủ điều kiện dự thi CTQG và Chuyên môn nghề  của hội đồng xét thi tốt nghiệp năm 2019; Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh Trung cấp nghề khóa 3(2016-2019) các môn: LT nghề, Thực hành nghề và Chính trị quốc gia.

  1. Thời gian và địa điểm thi:

– Thi lý thuyết nghề  và chính trị quốc gia: Thứ 4, ngày 17/04/2019

          Từ  13h30 – 15h00 : Thi  tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề

Từ 15h15 – 16h45 : Thi Chính trị quốc gia

Địa điểm thi: Phòng học A3.5 trường CĐ KTCN Việt Nam-Hàn Quốc

– Thi thực hành nghề: Thứ 4, ngày 17/04/2019

          Từ 7h15 -11h15: Thi tốt nghiệp thực hành nghề

Địa điểm thi: Phòng thực hành khoa Điện tử

  1. Đối với HSSV:

– Ngày 13/04/2019: Xem danh sách phòng thi , số báo danh tại bảng tin của trường và CTQG ds và LT CMN Ds hoặc tại trung tâm DN Nam Đàn

– Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để nghe phổ biến quy chế thi và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của trung tâm dạy nghề Nam Đàn.

– Lệ phí thi tốt nghiệp LT nghề và chính trị quốc gia : 25.000đ/Hs

 

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tập trung tại địa điểm thi đúng thời gian quy định.

– Trung tâm dạy nghề Nam Đàn , khoa Điện tử và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách các môn:

+ Ngày 18/04/2019 giáo vụ khoa Điện tử và  phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 14h ngày 19/04/2019 đến hết ngày 23/04/2019 .

– Ngày 25/04/2019: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về trung tâm dạy nghề Nam Đàn.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 25/04 đến ngày 04/05/2019.

  1. Đối với các phòng

Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu B và các điều kiện khác đảm bảo cho HSSV tham dự thi.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.