THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10, TRUNG CẤP KHÓA 18 NĂM 2019 VÀ THI KẾT THÚC MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH KỲ 2

Căn cứ vào quyết định số  258 /QĐ.TVH.ĐT họp ngày 26/04/2019 về việc xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của hội đồng xét thi tốt nghiệp năm 2019; Nhà trường xin thông báo cho sinh viên cao đẳng khóa 10(2016-2019), Trung cấp khóa 18(2017-2019) như sau:

  1. Thời gian và địa điểm thi:
  2. Thi lý thuyết chuyên môn nghề:

– Thời gian thi:      Buổi sáng từ 7h15 phút ngày 04/05/2019

–  Đia điểm thi:     Phòng học lý thuyết khu B

  1. Thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề:

– Lịch cụ thể từng khoa sắp xếp và thông báo đầy đủ cho HSSV.

  1. Đối với HSSV:

– 16h ngày 26/04/2019: Xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và DS phòng thi 4-5-2019

– Có mặt tại phòng thi đúng 7h15 phút  để nghe phổ biến quy chế thi và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác Hssv trước giờ thi.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng Hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tập trung tại phòng B2.2 thi đúng thời gian quy định để nghe phổ biến qui chế thi.

– Các khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách các môn:

+ Ngày 07/05/2019 giáo vụ các khoa Điện, CN Hàn, Cắt gọt, Điện lạnh và  phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 15h00 ngày 07/05/2019 đến hết ngày 11/05/2019 .

– Ngày 11/05/2019: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 12/05 đến ngày 18/05/2019.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu B và các điều kiện khác đảm bảo cho HSSV tham dự thi.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy từ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.