THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 18 NĂM 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi tốt nghiệp chính trị quốc gia cho sinh viên cao đẳng khóa 10(2016-2019), trung cấp khóa 18(2017-2019) năm 2019

 

         Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên,

– HSSV cao đẳng khóa 10 và trung cấp khóa 18

Căn cứ vào quyết định số 210/QĐ.TVH.ĐT họp ngày 02/04/2019 về việc xét đủ điều kiện dự thi CTQG của hội đồng xét thi tốt nghiệp năm 2019; Nhà trường xin thông báo cho sinh viên cao đẳng khóa 10, Trung cấp khóa 18 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm thi:

– Thời gian thi:    – Ca1: Từ 7h15 phút ngày 20/04/2019

                             – Ca 2: Từ 9h15 phút ngày 20/4/2019

– Đia điểm thi: Phòng học lý thuyết khu B

  1. Đối với HSSV:

– Ngày 18/04/2019: Xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và DS phòng thi CTQG.

– Có mặt tại phòng thi đúng 7h15 phút  để nghe phổ biến quy chế thi và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác Hssv trước giờ thi.

– Lệ phí: 25.000đ/Hs ( Bao gồm lệ phí thi CTQG + LT Nghề thu tại phòng thi)

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng Hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (Ds giáo viên coi thi ngày 20-04-2019) tập trung tại phòng B2.2 thi đúng thời gian quy định để nghe phổ biến qui chế thi.

– Các khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách các môn:

+ Ngày 22/04/2019 giáo vụ khoa Cơ bản và  phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 15h00 ngày 22/04/2019 đến hết ngày 26/04/2019 .

– Ngày 06/05/2019: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 07/05 đến ngày 13/05/2019.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu B và các điều kiện khác đảm bảo cho HSSV tham dự thi.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy từ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.