Category Archives: Lịch thi, kết quả thi

THÔNG BÁO THI KẾT THÚC MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO V/v thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 Kính gửi:   Các phòng, khoa, giáo viên và học sinh, sinh viên. Thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Đề …

TỔ CHỨC THI LẠI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 9 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 17

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 9, Trung cấp khóa 17   Kính gửi:  – Các khoa, phòng, giáo viên – Sinh viên Cao đẳng khóa 9 và trung cấp khóa 17 Căn cứ vào nội dung cuộc họp của Hội đồng thi tốt nghiệp năm …

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP ĐỢT 1 NĂM 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 – NĂM 2018   Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc thông báo kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học đợt 1 – Năm 2018 như sau: + Kết quả trúng tuyển đợt 1 – năm 2018 tải tại đây (Hệ Cao Đẳng) ; (Hệ Trung …

THÔNG BÁO THI KẾT THÚC MÔN HỌC LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO V/v thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 Kính gửi:   Các phòng, khoa, giáo viên và học sinh, sinh viên. Thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 – 2018. Đề …

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ CĐ KHÓA 9 & TRUNG CẤP 17

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề cho sinh viên Cao đẳng khóa 9 (CN Ô tô, KT máy lạnh & ĐHKK) và Trung cấp khóa 17   Kính gửi:  – Các khoa, phòng, giáo viên – Sinh viên Cao đẳng khóa 9 và trung cấp khóa 17 Căn …