TỔ CHỨC THI LẠI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 9 VÀ TRUNG CẤP KHÓA 17

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 9, Trung cấp khóa 17

 

Kính gửi:  – Các khoa, phòng, giáo viên

– Sinh viên Cao đẳng khóa 9 và trung cấp khóa 17

Căn cứ vào nội dung cuộc họp của Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 ngày 12/06/2018, Nhà trường tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 9, Trung cấp khóa 17 như sau:

  1. Thời gian thi:

          Buổi sáng, bắt đầu vào 7 giờ 15 phút ngày 18/08/2018

Địa điểm:  Phòng học lý thuyết khu B.

  1. Đối với sinh viên:

– Ngày 15/08/2018: HSSV xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và tại đây ( DS phong thi   )

– Có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 15 phút ngày 18/08/2018 để nghe phổ biến quy chế thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của Phòng Công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.

Lệ phí thi (thu tại phòng thi):

+ Thi lại tốt nghiệp: 50.000 đồng/ học sinh

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại Phòng hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Các khoa thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tham gia đầy đủ, đúng giờ để nghe phổ biến quy chế thi và phân công phòng coi thi.

+ Buổi sáng: 7 giờ 15 phút ngày 18/08/2018 tập trung tại phòng B2-2

(Lưu ý: Giáo viên đi coi thi nhớ mang theo thẻ giáo viên)

– Thời gian cắt phách:

+ Khoa Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ Hàn, Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK, Công nghệ ô tô cử đại diện có mặt tại phòng Khảo thí lúc 8 giờ sáng ngày 20/08/2018 để phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian nhận bài và chấm bài thi: từ 9 giờ sáng ngày 20/08/2018 đến trước 15:00 ngày 21/08/2018. Nhận và chấm bài thi tại phòng Khảo thí.

– Ngày 22/08/2018: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các Khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 22/08/2018 đến ngày 30/08/2018.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức Hành chính bố trí kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh và vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu nhà B.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy tờ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

Vinh, ngày 14 tháng 08 năm 2018.

HIỆU TRƯỞNG

–          BGH (b/c)

–          Các Khoa, phòng

–          Lưu Khảo thí

 

 

  Hồ Văn Đàm