CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, HỌC BỔNG

  • Có học bổng của Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.
  • Miễn, giảm học phí đối với những HSSV thuộc gia đình chính sách, con mồ côi.
  • HSSV có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà trường hỗ trợ vay vốn để học tập và thường xuyên nhận được tài trợ từ các Doanh nghiệp Hàn Quốc.
  • Miễn tiền ở ký túc xá cho HSSV đội cờ đỏ và HSSV là nữ.
  • HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn 100% học phí, được hưởng chính sách nội trú (12 tháng x 1.490.000 đồng/tháng), được hưởng trợ cấp xã hội.
  • HSSV là người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng 135 được giảm 70% học phí, được hưởng trợ cấp xã hội.
  • HSSV là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng 135 được hưởng chính sách nội trú (12 tháng x 1.490.000 đồng/tháng).
  • Cấp học bổng của Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường hỗ trợ vay vốn để học tập 1.000.000đ/tháng và thường xuyên nhận được tài trợ từ các Doanh nghiệp Hàn Quốc.
  • Sinh viên theo học Khoa Cơ khí chế tạo (ngành Cắt gọt kim loại) và Khoa Công nghệ hàn được giảm 70% học phí.

– Học phí

            Thực hiện theo quy định của nhà nước nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An

Số: 53/2016/NQ-HĐND,  ngày 16 tháng 12 năm 2016 năm học 2022 – 2023 mức thu học phí  đối với:

+ Trình độ trung cấp: 780.000đ/1 tháng

+ trình độ cao đẳng: 900.000đ/1 tháng