– Trường có mối quan hệ hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm định hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường với mức lương 7 triệu – 15 triệu/ tháng trong nước và 1200USĐ-1800USD/ tháng ở nước ngoài.

– Có cơ hội sang Hàn Quốc và Nhật Bản làm việc theo diện kỹ sư và được định cư lâu dài.

– Có cơ hội học liên thông lên Đại học trong nước và các trường Đại học kỹ thuật ngoài nước như Hàn Quốc, Nhật Bản theo chương trình hợp tác đào tạo.

– Sinh viên học năm thứ 3 được đi thực tập và trải nghiệm tại doanh nghiệp, được doanh nghiệp hỗ trợ tiền sinh hoạt phí từ 5 đến 6 triệu/tháng trong thời gian 3 đến 5 tháng.

Cụ thể: Trường đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn như: Khu công nghiệp WHA Hemaraj, VSIP Nghệ An, Samsung, LG Dislay, Misubishi, Viettel, Fosco, Fomusa, Hồng Hải….. Hiện nay trường có gần 5000 SV đang làm việc tại Hàn Quốc, hơn 2000 SV làm việc tại Nhật Bản …Và nhiều SV là quản lý, chủ các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.