NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TT

Ngành nghề

Trình độ đào tạo

Cấp độ

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp
1

Điện tử công nghiệp

x

x

x

Quốc tế
2 Cơ điện tử

x

Quốc tế
3 Điện công nghiệp

x

x

x

Quốc tế
4 Công nghệ hàn

x

x

x

Quốc tế
5 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp (Điện tự động hóa )

x

Quốc tế
6 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)

x

x

x

Quốc tế
7 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

x

Quốc tế
8 Công nghệ ô tô

x

x

x

Quốc tế
9

Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

x

x

Quốc gia
10 Công nghệ thông tin

x

x

x

Quốc gia
11 Tiếng Hàn Quốc

x

x

x

12 Kỹ thuật làm bánh

x