THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi tốt nghiệp cho Trung cấp khóa 4 tại Nam Đàn và Yên Thành

 năm 2020

 

         Kính gửi:     – Các khoa, phòng, giáo viên,

– Học sinh trung cấp khóa 4 tại Yên Thành và Nam Đàn

Căn cứ vào kết quả họp hội đồng tốt nghiệp ngày 29/09/2020 về việc xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của hội đồng xét thi tốt nghiệp năm 2020; Nhà trường xin thông báo cho học sinh trung cấp khóa 4 tại Yên Thành và nam Đàn các nghề Điện tử công nghiệp, Hàn, Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí như sau:

  1. Thời gian và địa điểm thi:
  2. Thi lý thuyết chuyên môn nghề:

– Thời gian thi:      Sáng: từ 7h30 phút ngày 02/10/2020

–  Đia điểm thi:     Phòng học lý thuyết khu B

  1. Thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề:

– Lịch cụ thể từng khoa sắp xếp và thông báo đầy đủ cho HSSV.

  1. Đối với Học sinh:

– 09h00 ngày 30/09/2020: Xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và website của trường hoặc B2.1 B2.2 B2.3

– Có mặt tại phòng thi lúc 7h20 phút ngày 02/10/2020 để nghe phổ biến quy chế thi và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HS phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác HSSV trước giờ thi.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng Hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (ds gv coi thi 2-10-2020) tập trung tại phòng B2.2 thi đúng thời gian quy định: 7h20 ngày 02/10/2020 để nghe phổ biến qui chế thi.

– Các khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HS có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách các môn:

+ Đúng 8h 00 phút ngày 05/10/2020 giáo vụ các khoa CN Hàn, Điện lạnh, Điện tử và phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 15h00 ngày 05/10/2020 đến hết ngày 08/10/2020 .

– Ngày 09/10/2020: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 09/10 đến ngày 15/10/2020.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu B và các điều kiện khác đảm bảo cho HSSV tham dự thi.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy từ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.