THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 11, trung cấp khóa 19 năm 2020

          Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên,

HSSV cao đẳng khóa 11 và trung cấp khóa 19

Căn cứ vào kết quả các kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cho HSSV cao đẳng khóa 11 và trung cấp khóa 19; Nhà trường xin thông báo lịch thi lại cho sinh viên cao đẳng khóa 11(2017-2020), Trung cấp khóa 19(2018-2020) chưa đủ điều kiện dự thi đợt 1 và các Hssv chưa đạt ở đợt thi 1 các nghề như sau:

  1. Thời gian và địa điểm thi:

a. Thi lại lý thuyết chuyên môn nghề:

– Thời gian thi:      Chiều: từ 14h15 phút ngày 14/08/2020

–  Đia điểm thi:     Phòng học lý thuyết khu A: A3.5

b. Thi lại tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề:

– Lịch cụ thể từng khoa sắp xếp và thông báo đầy đủ cho HSSV.

  1. Đối với HSSV:

– 8h00 ngày 13/08/2020: Xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và download tại đây: Ds thi lại hệ cao đăng , DS thi lại Trung cáp.

– Có mặt tại phòng thi lúc 14h00 phút ngày 14/08/2020 để nghe phổ biến quy chế thi và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác HSSV trước giờ thi.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng Hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tập trung tại phòng A3.5 thi đúng thời gian quy định: 14h00 ngày 14/08/2020 để nghe phổ biến qui chế thi.

– Các khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách các môn:

+ Đúng 8h 00 phút ngày 17/08/2020 giáo vụ các khoa và phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 8h00 ngày 18/08/2020 đến hết ngày 20/08/2020 .

– Ngày 21/08/2020: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 21/08 đến ngày 28/08/2020.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu A và các điều kiện khác đảm bảo cho HSSV tham dự thi.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy từ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.