TT

Tên ngành

Số lượng Cao đẳng

Số lượng Trung cấp

Cấp độ

1

Điện tử công nghiệp

100

 

Quốc tế

2

Cơ điện tử

40

 

Quốc tế

3

Điện công nghiệp

150

50

Quốc tế

4

Công nghệ hàn

80

35

Quốc tế

5

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp (Điện tự động hóa )

40

 

Quốc tế

6

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)

140

40

Khu vực

7

Cơ khí chế tạo

80

35

Khu vực

8

Công nghệ ô tô

150

35

Khu vực

9

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

40

 

Khu vực

10

Công nghệ thông tin

40

30

Quốc gia

11

Tiếng Hàn Quốc

40

40

Quốc gia

12

Kỹ thuật làm bánh theo công nghệ Hàn Quốc (Hệ Sơ cấp): 40

 

Tổng

900

265