THÔNG BÁO: Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 3 cho sinh viên cao đẳng khóa 11, trung cấp khóa 19 năm 2020

UBND TỈNH NGHỆ AN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

            Việt Nam – Hàn Quốc                                                                                   ———– o0o ————

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 3 cho sinh viên cao đẳng khóa 11, trung cấp khóa 19 năm 2020

 

         Kính gửi:    – Các khoa, phòng, giáo viên,

– HSSV cao đẳng khóa 11 và trung cấp khóa 19

Căn cứ vào kết quả họp hội đồng tốt nghiệp ngày 23/05/2020 về việc xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của hội đồng xét thi tốt nghiệp năm 2020; Nhà trường xin thông báo cho sinh viên cao đẳng khóa 11(2017-2020), Trung cấp khóa 19(2018-2020) các nghề Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử, Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí như sau:

  1. Thời gian và địa điểm thi:

a. Thi lý thuyết chuyên môn nghề:

– Thời gian thi:      Sáng: từ 7h30 phút ngày 27/06/2020

–  Đia điểm thi:     Phòng học lý thuyết khu B

b. Thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề:

– Lịch cụ thể từng khoa sắp xếp và thông báo đầy đủ cho HSSV.

  1. Đối với HSSV:

– 14h00 ngày 25/06/2020: Xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và website của trường (www.vkc.edu.vn).

– Có mặt tại phòng thi lúc 7h15 phút ngày 27/06/2020 để nghe phổ biến quy chế thi và tham dự thi.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ học sinh sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác HSSV trước giờ thi.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại phòng Hội đồng thi.

  1. Đối với các khoa và giáo viên:

 

 

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tập trung tại phòng B2.2 thi đúng thời gian quy định: 7h15 ngày 27/06/2020 để nghe phổ biến qui chế thi.

– Các khoa và các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Thời gian cắt phách các môn:

+ Đúng 8h 00 phút ngày 29/06/2020 giáo vụ các khoa Điện CN, Điện lạnh, Điện tử, Ô tô và phòng Khảo thí  phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.

– Thời gian chấm bài thi và vào điểm: từ 15h00 ngày 29/06/2020 đến hết ngày 02/07/2020 .

– Ngày 03/07/2020: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các khoa.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ  ngày 03/07 đến ngày 10/07/2020.

  1. Đối với các phòng

– Phòng Tổ chức hành chính bố trí  kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh , vệ sinh các lớp học lý thuyết tại khu B và các điều kiện khác đảm bảo cho HSSV tham dự thi.

– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy từ cho HSSV.

Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.