MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2021

Mục tiêu chất lượng 2021

  1. Đạt trên 90% chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 – 2022.
  2. Trường có hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và bảo đảm các điều kiện cho đào tạo trực tuyến đối với ít nhất 50% môn học, mô đun của ngành, nghề trọng điểm các cấp độ.
  3. Đạt giải nhì trở lên trong Hội thi giáo viên giỏi cấp Quốc gia 2021.
  4. Có trên 12 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ đạt giải cấp trường.
  5. Có 5-7 sản phẩn đạt giải thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, tập thể đạt giải nhất toàn đoàn.
  6. Sinh viên cao đẳng có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi, xuất sắc từ 60% trở lên, HS Trung cấp từ 35% ÷ 40%, không có loại yếu, kém.
  7. Học sinh sinh viên tốt nghiệp lần đầu đạt từ 96% ÷ 99%.
  8. Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với các nghề trọng điểm trong đó nghề Điện tử công nghiệp và nghề Công nghệ ô tô được đánh giá ngoài
  9. Trường vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng được người học, nhà giáo, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý đánh giá hoạt động hiệu quả..