Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản ( Khoa CN Hàn, khoa Cắt gọt kim loại )

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

( Khoa CN Hàn, khoa Cắt gọt kim loại )

Thực hiện công văn số: 809/TTLĐNN về việc tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Nhà trường đã thông tin đến HSSV khóa 9-17, khóa 10-18 ai có nhu cầu tham gia thì đăng ký theo danh sách về khoa hoặc đăng ký trực tiếp tại phòng Kế hoạch dịch vụ.
– Hạn cuối đăng ký: Sáng thứ 5 ngày 20/9/2018.
– Đề nghị khoa CN Hàn, khoa Cắt gọt kim loại tập trung danh sách nộp về phòng kế hoạch dịch vụ để phòng triển khai hướng dẫn cho HSSV làm hồ sơ.
– Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai kịp thời, nếu cần thông tin chi tiết phối hợp phòng Kế hoạch dịch vụ cung cấp./.