Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng Thực hành nghề Hàn cho Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện Quyết định 1073/QĐ-TCGDNN ngày 17/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt đơn vị tham gia tổ chức lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Vào sáng ngày 12/09 Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tại trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt nam – Hàn Quốc đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề Hàn năm 2018 cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi lễ

Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo sở Lao động thương binh xã hội Nghệ An, Ban giám hiệu trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, cùng các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ Phó giám đốc sở LĐTBXH Đặng Cao Thắng đã phát biểu nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và trách nhiệm và các giảng viên, học viên cũng như cơ sở tổ chức lớp học và đây cũng là điều kiện tốt nhất để các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực thực hành, từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đào tạo trong nước, khu vực và quốc tế.

Phó giám đốc sở LĐTBXH Đặng Cao Thắng phát biểu tại buổi lễ

Lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp gồm 15 học viên là giáo viên đến từ các trường Cao đẳng, trung cấp trong tỉnh và xa hơn lớp sẽ mở rộng và đào tạo cho các giáo viên đến từ các tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Giảng viên của khóa học gồm các nhà giáo có kinh nghiệm và  bằng cấp quốc tế trong lĩnh vực nghề Hàn. Có kiến thức chuyên sâu nhằm hỗ trợ và truyền đạt được đầy đủ kiến thức trong toàn bộ khóa học. Sau 2 tiếng diễn ra buổi lễ các học viên sẽ bước vào quá trình đào tạo 60 ngày tại trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

Các giảng viên, học viên cùng đại diện sở LĐTBXH và BGH trường

Một số hình ảnh tại buổi lễ: