THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 2 NĂM 2018 – 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức khai giảng lớp cao đẳng liên thông khóa 2 – Năm học 2018-2019

————————

Thực hiện công tác tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông khóa 2 năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo tới những học sinh (có tên trong danh sách kèm theo) có mặt tại trường để nghe phổ biến nội dung, quy chế và nhân lịch học.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 06/04/2019 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường lớn – Khu giảng đường A

Đề nghị các học sinh có mặt đầy đủ và đúng giờ!

   Nghệ An, ngày 03  tháng 04  năm 2019

  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)