ĐOÀN CHUYÊN GIA HỌC VIỆN CHISHOLM, ÚC VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG

Thực hiện Hợp đồng giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc về đào tạo thí điểm theo 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc, trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đang thực hiện đào tạo 02 nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; nghề Kỹ thuật Lắp đặt điện và Điều khiển trong công nghiệp.

Đoàn chuyên gia của Học viện Chisholm, Úc làm việc tại trường từ ngày 16/4 đến 20/4/2018 thực hiện kiểm tra chương trình đào tạo, tình trạng trang thiết bị, trao đổi về các nội dung triển khai đào tạo, hỗ trợ giáo viên và gặp gỡ, phỏng vấn sinh viên.

Toàn cảnh buổi họp

Trong quá trình làm việc, hai bên đã thống nhất được chương trình, kế hoạch đào tạo, tài liệu, giáo trình, trang thiết bị phục vụ đào tạo và các hồ sơ giảng dạy đối với các tiêu chuẩn năng lực của các giáo viên.

Nhà trường cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Học viên Chisholm, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong thời gian đào tạo thí điểm 02 nghề tại trường.

Các giáo viên của trường trong buổi làm việc cùng các chuyên gia

Kỷ niệm kết thúc 3 ngày làm việc tại trường