Tuyển dụng 11/2020

THÔNG BÁO

V/v: Thông báo kế  hoạch tuyển dụng tháng 11/2020 của công ty FHS

 

Kính gửi: Trường cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) xin chân thành cảm ơn quý Trường đã luôn được quan tâm và hỗ trợ Công ty trong công tác tuyển dụng nhân tài cũng như cung cấp nguồn nhân lực.

Công ty FHS vào ngày 13/11 sẽ tổ chức tuyển dụng hệ cao đẳng , trung cấp trở xuống tại sàn giao dịch  việc làm Hà Tĩnh, số lượng, chuyên ngành cẩn tuyển cụ thể như sau:

TT Ngành/ hệ Cơ khí Điện, tự động hóa Hóa học Ngành kỹ thuật Tổng
1 Cảo đẳng, trung cấp trở xuống 76 64 1 3 143
  Tổng 79 64 1 3 143

 

Kính mong quý Trường giúp đỡ thông báo tới sinh viên đã tốt nghiệp của Quý Trường đăng ký nộp hồ sơ và tham dự phỏng vấn. Mọi thông tin về tuyển dụng của FHS mới nhất có thể tra tìm tại trang Web: https://www.fhs.com.vn/career/#/.

Chân thành cảm ơn!