TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 9 (19/05/2018)

UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN  VIỆT NAM – HÀN QUỐC                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 9
các nghề: Hàn, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử, Cắt gọt kim loại

                          Kính gửi: – Các khoa, phòng, giáo viên,
– Sinh viên Cao đẳng khóa 9.
Căn cứ vào nội dung cuộc họp của Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 ngày 11/05/2018, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp chuyên môn nghề cho Sinh viên Cao đẳng khóa 9 niên khóa (2015 – 2018) các nghề: Hàn, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử, Cắt gọt kim loại như sau:
1. Thời gian thi:
– Phần thi lý thuyết chuyên môn nghề:
Buổi sáng bắt đầu vào 7 giờ 15 phút ngày 19/05/2018 (Thứ 7)
Địa điểm: Phòng học lý thuyết khu B.
– Phần thi thực hành chuyên môn nghề:
Lịch cụ thể các khoa sắp xếp và thông báo đầy đủ cho HSSV.
2. Đối với sinh viên:
– Ngày 17/05/2018: HSSV xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường và download tại đây
– Có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 15 phút ngày 19/05/2018 để nghe phổ biến quy chế thi.
– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của Phòng Công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.
– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại Phòng hội đồng thi tại Phòng trực tầng 2.
3. Đối với các khoa và giáo viên:
– Các khoa thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.
– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tham gia đầy đủ, đúng giờ để nghe phổ biến quy chế thi và phân công phòng coi thi.
+ Buổi sáng: 7 giờ 15 phút ngày 19/05/2018 tập trung tại phòng B 2-2
– Thời gian cắt phách:
+ Các khoa Công nghệ Hàn, Điện tử, Cắt gọt cử đại diện có mặt tại phòng Khảo thí lúc 8 giờ 00 ngày 21/05/2018 để phối hợp mở túi niêm phong bài thi và tham gia cắt phách.
– Thời gian nhận bài và chấm bài thi: từ 14 giờ chiều ngày 21/05/2018 đến trước 16:00 ngày 25/05/2018. Nhận và chấm bài thi tại phòng Khảo thí.
– Ngày 26/05/2018: phòng Khảo thí công bố kết quả trên website và gửi về các Khoa.
– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 27/05/2018 đến hết ngày 04/06/2018.
4. Đối với các phòng
– Phòng Tổ chức Hành chính bố trí kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, quạt, công tác trông giữ xe, an ninh.
– Phòng Công tác HSSV bố trí người trực để xác nhận giấy tờ cho HSSV.
Yêu cầu các khoa, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2018.
BAN GIÁM HIỆU
( Đã ký )
Trần Đại Quân