Thông báo tổ chức thi lại chính trị quốc gia và tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 8, Trung cấp khóa 16

Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 8, trung cấp khóa 16, nhà trường tổ chức thi lại chính trị quốc gia và tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 8 (2014 – 2017), trung cấp khóa 16 (2015 – 2017) như sau:

  1. 1. Thời gian thi:

– Phần thi chính trị quốc gia và lý thuyết chuyên môn nghề:

Buổi sáng bắt đầu vào 7 giờ 30 phút ngày 19/08/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Phòng học lý thuyết khu B.

– Phần thi thực hành chuyên môn nghề:

Lịch cụ thể các khoa sắp xếp thi từ ngày 17/8/2017 đến ngày 19/8/2017 và thông báo đầy đủ cho HSSV.

2. Đối với sinh viên:

– Ngày 18/06/2017: HSSV xem danh sách phòng thi và số báo danh tại bảng tin trường hoặc download tại đây.

– Có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/08/2017 để nghe phổ biến quy chế thi.

– Lệ phí thi lại (thu tại phòng thi):

+ Tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn nghề: 50.000đ/hs.

+ Chính trị quốc gia: 30.000đ/hs.

– Thí sinh tham dự thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Trường hợp mất thẻ HSSV phải viết cam kết có ảnh đóng dấu xác nhận của phòng Công tác học sinh sinh viên trước giờ thi.

– Giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh tại Phòng hội đồng thi (Phòng trực tầng 2)

3. Đối với các khoa và giáo viên:

– Các khoa thông báo cho HSSV có trong danh sách dự thi tham dự thi đầy đủ, đúng giờ.

– Những giáo viên có tên trong danh sách coi thi (danh sách kèm theo) tham gia đầy đủ, đúng giờ để nghe phổ biến quy chế thi và phân công phòng coi thi.